Tất cả bài viết trong danh mục

When

Báo giá thép hộp đen mới nhất 04-01

Thép hộp đen được sử dụng trong xây dựng sử dụng làm đòn tay, làm khung sườn mái, tường …, sử dụng trong công nghiệp, trong chế tạo cơ khí: Như làm kệ, thiết kế nội thất, bàn ghé, tủ,…

Xem thêm